LEERBEGELEIDING OP MAAT

dyslexie - dyscalculie - AD(H)D - NLD - ASS - dyspraxie

Wij hechten veel belang aan de begeleiding van leerlingen met leerstoornissen. In het kader van ons taalbeleid vinden we het belangrijk dat dyslectische leerlingen zich optimaal kunnen ontplooien. Wij bieden hen extra ondersteuning en begeleiding zodat ze geen achterstand oplopen. Zo leren we hen werken met spraaksoftware, we zorgen ervoor dat ze hun weg vinden op het internet bij het zoeken naar alternatieve werkmethoden én we leren hen vlot en efficiënt om te gaan met een computer, zodat deze een echt werkinstrument en leermiddel wordt. De geldende STICORDI-maatregelen worden regelmatig herbekeken en bijgestuurd waar nodig, op maat van de individuele leerling en in samenspraak met ouders, leerkrachten en het kind.

Ook voor leerlingen met dyscalculie hebben we een op maat gemaakt begeleidingsplan. We bekijken de noden van de individuele leerling en in samenspraak met de leerkrachten wiskunde, economie en andere wetenschappelijke vakken ontwerpen we een plan dat de leerling optimaal ondersteunt in zijn leertraject.

De leerlingen die dit wensen kunnen gebruik maken van extra begeleidingslessen, de zorgklas, een computer en de individuele leerbegeleiding.