יום עיון למורי היסטוריה וספרות

חנוכה תשע"ח

בין לגיטימיות ורלוונטיות: דילמות בייצוג השואה והוראתה

יום העיון יתקיים באולם מדעי המוח ע"ש לסלי וסוזן גונדה, בנין מס' 901, אוניבריסיטת בר אילן,

9:30 - 16:15


לרישום מוקדם - ראו טופס מצורף


לפרטי הלו"ז - ראוי טופס מצורף