שלמה המלך

תיאור דמותו של שלמה

מידע כללי

שלמה היה בנו של דוד ובת שבע לאחיו קראו נתן אבשלום ואדוניה שמותיו השניים היו קהלת ידידיה והוא השתייך לשבט יהודה.

לשלמה היו 1000 נשים וחלק מהם היו מלכת שבא,

תקופת המלוכה

שלמה היה מלך גדול שעשה הרבה דברים בתקופת כהונותו:

בנה את בית המקדש הראשון

בנה עוד ערים מרכזיות


ומבחינת הכלכלה היה שלום ושלווה.

שלמה