Ambulante GGZ

Extramurale zorg

Wat is ambulante zorg?

Onder ambulante zorg verstaan we de zorg die niet in een instelling (ziekenhuis, verpleeghuis, etc.) verleend wordt. Mensen die van deze zorg gebruik maken worden niet opgenomen, wonen veelal zelfstandig, maar hebben wel op een bepaalde manier zorg nodig. De volgende specialisten verlenen zorg die binnen de ambulante zorg valt;


  • De psychiater, voert gesprekken met patiënten die daarna gewoon weer naar huis gaan en werken etc.,
  • De psycholoog,
  • De thuiszorg.

Wat zijn kenmerken van deze zorgsetting?

Bij ambulante zorg wordt iemand niet opgenomen.

op gezette tijden afspraak met behandelaar.

de tijd tussen afspraken kan verschillen tussen bijvoorbeeld 2 keer per week, 1 keer per maand of soms nog langer uit elkaar.

iemand leeft vaak op zichzelf.

Het gaat meestal gemengd met een instelling die wel mensen op neemt.


denk aan:


depressie

autisme

angststoornissen

verslaving

Voor welke zorgvragers is deze zorg setting geschikt?

zorgvragers die enig sinds zelfstandig zijn maar nog wel een paar keer per week therapie nodig hebben ze hebben over het algemeen geen hulp nodig met ADL taken.

wat is de rol en taak van de verpleegkundige binnen de zorg setting?

de verpleegkundige kan een vervangende en vervolgende rol hebben voor sociaal maatschappelijk werker. ze kunnen de behandeling voortzetten nadat de therapeut een behandelplan heeft gegeven.