Mest verwerkings installatie

Zenderen

Mest verwerkings installatie

Er komt een nieuwe mest verwerkings installatie in Zenderen, op Elhorst Vloedbelt. Veel mensen vinden het een nadeel maar, er zijn ook veel voordelen.

Wat mensen denken

- De mensen denken dat ze last zullen van de geur die er van af komt, maar Twente heeft verteld dat ze er bijna geen last van zullen hebben.

- De mensen denken ook dat het veel geluid maakt maar dat is niet zo want het ligt wel afgelegen van het drop Zenderen.

- De mensen zitten ook niet te wachten op allemaal vrachtwagens door het dorp maar, Twence heeft beloofd dat het beperkte aantal vrachtwagens hetzelfde zal zijn.

Waarom op Elhorst-Vloedbelt?

- Er staat al een goed gebouw.

- Er is een goede weegbrug.

- Er is een goede hoek voor de tanks.

- Er is een overschot aan mest.

Big image