Les Deixalles Espacials

Treball Individual

Vehicle Recol.lector

Jo he escollit aquesta proposta, perquè considero que és la més ecològica ja que la majoria dels sistemes volen fer arribar les restes de deixalles en l'atmosfera amb l'objectiu de desintegrar-ho tot, però sinó és desintegran completament els trossos de deixalles poden provocar accidents, com ara, incendis al bosc, a cases, al carrer...

Els problemes de les deixalles espacials

Un dels principals problemes de les deixalles espacials és que són potencialment perilloses per a satèl·lits o per a naus especials. També un altre problema és que les maniobres de l'Estació Espacial Internacional (EEI) no és poden fer de manera periòdica i algunes vegades s'han d'aplaçar degut a les deixalles espacials.

Explicació del Vehicle Recol.lector per resoldre el problema

La idea és construir un vehicle espacial que s'enviaria des d'una estació central a recollir la ferralla per després portar-la de tornada al seu punt de partida.

Promotors del Vehicle Recol.lector

La companyia MacDonald, Dettwiler and Associates són els que han ideat aquest sistema per netejar les deixalles espacials.

Avantatges del Vehicle Recol.lector

Un avantatge d'aquest vehicle és que és ecològic perquè un cop a la Terra és pot reciclar totes les restes d'escombraries, amb altres coets o altres satèl·lits
Big image

Inconvenients del Vehicle Recol.lector

Per fer arribar aquest vehicle a l'espai és necessita molta energia, haurien d'inventar un mètode per fer el vehicle més petit i que no gasti molta energia, com ara un coet triturador, per compactar la ferralla i utilitzar un vehicle més petit.

Opcional: Cost aproximat

Per mi el cost d'aquest projecte és molt elevat, ja que necessitem molt de material per construir-lo, el preu seria aproximadament d'uns 5.000.000.000€, per la meva opinió.