Sharing week themadag

Deeleconomie fase 2

Tijd voor actie; impactvol transformeren van denken en doen

Wees voorbereid: de volgende fase van de deeleconomie is al begonnen.

Een van de leidende thema’s daarbij is hoe om te gaan met waarde in het komend decennium. Geld vs ‘sharing’: geld zal zeker nog een rol blijven spelen, zij het als onderdeel van een veel bredere portefeuille van waardes.


Anders denken over waarde heeft impact op onze manier van handelen.

Gevolg: transformatie van business- en denkmodellen. Door samen te denken, samen te werken en te delen ontstaat er overvloed in een tijd van schijnbare schaarste.

Deze paradigma shift zal de manier waarop overheden, bedrijven en individuen nu werken radicaal veranderen. Ieder heeft daarin zijn -cruciale- rol te spelen.


Hoe kan uw organisatie zich voorbereiden op deze next-level deeleconomie?

Sterker: waar kan uw organisatie daadwerkelijk de volgende stappen zetten?

In Amsterdam. Bij Seats2meet.

Verdiepen en activeren

Voor 2015 nodigen wij u uit een stap verder te gaan. Van op grote schaal ‘meningen uitwisselen’ gaan we over tot daadwerkelijk samen doen. Direct waarde toevoegen voor wie mee wil doen.


Er zijn echter nog veel vragen en uitdagingen op weg naar de volgende fase. In deze sharing-week serie zullen we ons per thema verdiepen, in dialoog gaan en samen concrete plannen ontwikkelen. Op deze themadag draait alles om monetair- en sociaal kapitaal.


De dag wordt in kaart gebracht door The Solution Society, waardoor alle resultaten kunnen worden vormgegeven door de beste (visual)storytellers. Deze worden spoedig na deze dag gedeeld met alle deelnemers.

Sharing week 2: het event voor meer dan 6 miljoen meemakers

Tijdens de sharing week 2014 -geinitieerd door Seats2meet- werden al de eerste stappen gezet. Met een bereik van 6 mio mensen (alleen al op twitter), heeft deze sharing week duizenden mensen geinspireerd tot nieuwe initiatieven en toepassingen binnen bestaande organisaties.

Seats2meet is een aanjager, initiator en promotor van de deeleconomie, die voor een groot deel ontstaat en samenkomt op podia van Seats2meet.com.


Multinationals, innovatieve startups en vele inspirators weten inmiddels de weg te vinden naar het delen-in-de-praktijk. Van een kleine voorhoede groeit de deeleconomie aanpak inmiddels uit tot een brede beweging.

Tijd voor de volgende stap.

Wat levert deelname op?

Tijdens deze dag worden concrete plannen en ideeën ontwikkeld die al dan niet met een mix van deelnemers daarna verder opgepakt kunnen worden.


De hele opzet van deze dag is -naast inspiratie- vooral gericht op concrete waardecreatie voor alle deelnemers.


Een breed netwerk van startups, groeiers, creatieven, ‘corporates’ en inspirerende top-sprekers; deze hebben allen de inzet om in verschillende samenstelling de waardecreatie nieuwe stijl echt samen op te pakken.


Na deze dag zijn wij allemaal insider in de next-level deeleconomie en hebben daarnaast de eerstvolgende stappen gezet op weg naar een geïntegreerde shared-values aanpak.

Deeleconomie fase 2

Thursday, April 2nd, 12-7pm

9 Oudebrugsteeg

Amsterdam, NH

12:00 Ontvangst, ontmoeten en lunchen.


13:00 Leren en inspireren.

Een 3-tal top-sprekers uit zeer diverse disciplines zullen vanuit eigen ervaring kennis meegeven die de rest van de dag goed inzetbaar is. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een topbestuurder van een grote bank, een Professor die de deeleconomie in actie bestudeert en zo zijn eigen visies heeft, een top ondernemer die de waarde-van-kunstenaars inzet om de business-wereld te veranderen en/of een psycholoog die alles wat wij naar buiten toe zeggen duidt vanuit onze diepste innerlijke drijfveren. Alles is interactief. Topsprekers vertellen hun verhaal, gaan met elkaar en met de andere deelnemers in dialoog.


Voorbeeldopzet:

Spreker - Creatief

Spreker - Psychologie

Speker - Business innovation


14:45 Serendipiteit-boost-break.

Verdiepen en dialoog voeren doen we samen. Tijdens deze break faciliteert Jessica Tangelder een host2transform sessie, waarbij we elkaar beter leren kennen.


15:15 6x3 transformatietafels

In samenwerking met facilitator Amsterdam in Dialoog zullen we verdiepen in subthema’s, met concrete actieplannen als resultaat. We vragen een actieve bijdrage aan de tafel.


  • Tafel 1 - Rabobank - subvraag tafel
  • Tafel 2 - Partner onbekend - subvraag nog te bepalen
  • Tafel 3 - Partner onbekend - subvraag nog te bepalen
  • Tafel 4 - Partner onbekend - subvraag nog te bepalen
  • Tafel 5 - Partner onbekend - subvraag nog te bepalen
  • Tafel 6 - Partner onbekend - subvraag nog te bepalen


17:30 Borrel & bites

Onderdeel van de Sharing week

Wat is er allemaal mogelijk als je vanuit overvloed werkt? Als we schaarste en angsten achter ons laten, en samen bouwen aan nieuwe manieren van samenwerken, en samenleven? Dit is de vraag die een snel groeiende groep mensen mobiliseert, en op nieuwe manieren aan het werk zet. Tijdens de themadagen en afsluitende week van de sharing week komt deze groep samen.