Nutiseadmed koolitusel

Tartu, 11.08.15

Miks kasutada nutiseadmeid koolitusel?

Big image

Täiskasvanud õpivad siis kui...

Täiskasvanud õppijale on omane: vastutus; refleksioon; enesejuhitavus; rikkalik kogemustepagas; ratsionaalsus ja orienteeritus tulemustele; probleemi kesksus; sotsiaalsete rollide paljusus; väljakujunenud mina-pilt; eesmärkide selgus.


Täiskasvanud õpivad tõhusamalt kui:

 • me tunneme end turvaliselt;

 • omame eesmärke, milliste püstitamisel oleme ise osalenud;

 • on arvestatud meie vajadustega;

 • oleme aktiivselt seotud protsessiga;

 • meie huvi on haaratud optimaalselt keerukate ja asjakohaste teemade ning ülesannete kaudu;

 • käsiteldav haakub meie kogemustega;

 • me saame tagasisidet oma tulemuste kohta;

 • meie enesejuhtimist toetatakse ehk õppimist julgustatakse;

 • õppimine puudutab nii meie mõistust kui ka südant.

Koolitusprotsessi ülesehitus

Big image

Häälestus


 • häälestamine õppimisele
 • huvi äratamine
 • eelteadmiste esiletoomine
 • õppetegevuse eesmärgistaminePõnevaid vidinaid mida kasutada:


Big image

Õppimine


 • uue materjali uurimine, selle tähendusse süvenemine
 • uue info ühendamine tuttavaga
 • paremaid tulemusi saavutavad õppijad, kes suudavad oma mõistmis- ja õppimisprotsessi teadlikult jälgida


Põnevaid vidinaid mida kasutada:Lisaks:

Big image

Refleksioon


 • kordamine ja kinnistamine
 • õpitu kasutamine uutes seostes ja uutes olukordades
 • isikliku tähenduse loomine (omapoolse suhtumise kujundamine)


Põnevaid vidinaid mida kasutada:


Big image

Kokkuvõte


 • kokkuvõtete tegemine
 • olulise rõhutamine
 • õppija ja koolitaja poolne tagasiside
Põnevaid vidinaid mida kasutada:

Big image

Koolitajad: Marin ja Siret