Thema ouderavond

dinsdag 16 juni om 18.30 uur

rekenstraatjes

Op dit moment is gekozen om de rekenvaardigheden van de kinderen te vergroten en te automatiseren met 'Rekenstraatjes'. Met veel enthousiasme spelen de kinderen met een 'rekenmaatje' het spelletje dat aansluit bij het eigen niveau. Enerzijds om te leren de juiste rekenstrategie in te zetten, anderzijds om de rekenvaardigheid steeds sneller toe te kunnen passen.

quickscan

Op basis van een persoonlijke quickscanbeeld stellen leerkrachten samen met uw kind een klein en haalbaar rekenplan op. Vragen die in dit gesprek aan de orde komen:

* Wat gaat al goed?

* Wat vind je nog moeilijk?

* Waar zou je graag nog wat meer uitleg over krijgen?

* Zijn er nog meer kinderen in de groep die dezelfde vaardigheid extra mogen oefenen?

Ontwikkelingsgericht rekenonderwijs!

U bent van harte welkom!