Кнез Михаило Обреновић

владар Србије

Михаило Обреновић је написао песму "Што се боре мисли моје"
KNEZ MIHAJLO OBRENOVIC - Sto se bore misli moje