"קמחא - דפסחא"

עמותת תאיר נרי בנשיאות הרב ניר בן ארצי

מהו קמחא דפסחא

קמְחָא דְפִסְחָא בארמית: קמח לפסח, כלומר קמח להכנת מצות, נקרא גם בשם "מעות חיטין" היא מגבית צדקה מיוחדת הנהוגה לקראת חג הפסח, במסגרתה אוספים מהתושבים כסף או מזון על מנת לחלק לעניים מצרכים לפסח.
Big image