גמילות חסדים

אוהב דנינו ויתור 1

גמילות חסדים זה דבר שמשקף את חובתו של כל יהודי .

בגמילות חסדים אנחנו עוזרים לאנשים בדברים בסיסיים כמו :

אוכל , מים , בגדים , כסף ועוד ...

אני ממליצה לכל אדם לעשות זאת זה מצווה ענקית ,

וגם אתם תרגישו שעזרתם לאנשים ועשיתם להם טוב .

Big image