Stage update

UPDATE 2

studenten MINOR Bewegingsonderwijs

Beste collegae,


ik heb vandaag kennis gemaakt met de nieuwe gymstudenten voor de gymlessen op woensdagen.


Vanaf de week van 10 februari tot en met de week van 14 april komen de volgende 4 studenten, zoals ik jullie al eerder heb laten weten, in twee tweetallen bij ons stage lopen:


Lisanne Maas

Sophie Heijmans


Suzanne Bolsius

Mariska van Schaick


Dat betekent dat alle groepen op woensdag les gaan krijgen van de studenten minor bewegingsonderwijs.

Met ingang van volgende week 12 februari starten de studenten al met hun lessen .

Ze hebben jullie emailadressen al, zodat ze tijdig de lesvoorbereidingen kunnen toesturen. De allereerste lesvoorbereiding zul je pas begin volgende week ontvangen omdat ze maandag nog een eerste bijeenkomst hebben op de PABO.


Lisanne en Sophie starten in de middenzaal.

Suzanne en Mariska starten in de rechterzaal bij Inge.

De week daarop zullen de twee-tallen van zaal en groepen wisselen om ook met regelmaat feedback van Inge te kunnen krijgen. Dat was voorwaarde om 2 twee-tallen studenten geplaatst te krijgen. Je krijgt dus met beide twee-tallen te maken.

Als er vragen zijn dan hoor ik ze graag.

Dansexpressie

Wellicht ten overvloede, maar de laatste groepen zijn vandaag gestart met dansexpressie.

Het kan zijn dat je op woensdag nu dansexpressie hebt en gym. Erg leuk, maar wellicht ook erg druk.

Beide lessen moeten echter wel doorgang vinden omdat ook de MINOR bewegingsonderwijs gestart is. Wat de dansexpressie betreft gaat het om een periode van 7 weken.

Beeldende Vormgeving

Daphne Stravers van de Academie Beeldende Vormgeving is inmiddels halverwege haar stage op de Borne. Nathalie, haar mede student is een aantal weken geleden gestopt met de opleiding. Dat heeft er toe geleid dat Daphne keuzes heeft moeten maken. Het streven om van het handvaardigheid lokaal een atelier te gaan maken heeft ze daarom in overleg met ons moeten laten varen. Daphne focussed zich nu op het geven van de lessen beeldende vormgeving om zoveel mogelijk leservaring op te kunnen doen.

Aan het eind van deze periode hoor ik graag van jullie wat jullie ervaringen en bevindingen zijn zodat ik deze mee kan nemen in de eindevaluatie op de Fontys Academie voor de Kunsten.

PABO

Anne van den Broek, 4e jaars student bij Marloes en Carien is onlangs met haar stage op de Borne gestopt. De keuze om te stoppen op de Borne heeft ze zelf in overleg met haar studieloopbaan begeleider genomen. Onlangs heeft ze een nieuwe stageschool gevonden.Met ingang van 3 februari is ze gestart op basisschool de Tovervogel in Oisterwijk. Ze gaat daar haar vervolgstage lopen in een kleutergroep.


Volgens mij zijn jullie weer voldoende bijgepraat.