Illa das esculturas

Enrique Velasco

Gallego


Enrique Velasco naceu e viviu en Pontevedra dende 1954.

Formado na Escola de Canteiros, o traballo artístico deste escultor, centrouse, dende o principio, no torno á pedra, material que someteu a todo tipo de experiencias, para explorar conceptos que habitualmente eran atribuidos a obxectos de natureza diferente, propostos como exercicios reflexivos que nos falan dun ezpazo globalizador no que se dan cita a arquitectura, o deseño, a pintura ou a escultura.


Xaminorio Xunquémenes

A súa obra Xaminorio Xunquémenes creouna intentando recuperar a imaxe do paseo através de dous longas e estreitas estructuras de granito, dispostas diagonalmente e rematadas en dúas plataformas cadradas. As plataformas rematan nun sistema de retícula cuxos espazos conteñen diferentes materiais: pedras semellan espellos, co fin de demostrar a persistencia da imaxe, do tempo e da transformación do color.Castellano


Nacido en Pontevedra en 1954. Vive actualmente en Pontevedra.

Formado en la Escola de Canteiros, el trabajo artístico de este escultor, se centró, desde el principio, en torno a la piedra, material que sometió a todo tipo de esperiencias, para explorar conceptos que habitualmente eran atribuidos a objetos de naturaleza diferente, propuestos como ejercicios reflexivos que nos hablan de un espacio globalizador en el que se dan cita la arquitectura, el diseño, la pintura o la escultura.

Su obra Xaminorio Xunquémenes la creó intentando recuperar la imagen del paseo através de dos largas y estrechas estructuras de granito, dispuestas de forma diagonal y acabadas en dos plataformas cuadradas. Las plataformas acaban en un sistema de retícula cuyos espacios contienen diferentes materiales: piedras que actuan como espejos, con el fin de demostrar la persistencia de la imagen, del tiempo y de la transformacion del color.