חנוכה שמח!!!

סופגניה, לביבה ,סביבון ,חנוכיה ,כד ,שמן ,נרות, ומנורה.

סביבון סוב סוב סוב + באנו חושך לגרש-רמיקס חנוכה 2014
כיפה לייב לחנוכה - נס גדול היה פה!