עבודה בתנך

מגיש אופיר קליגמן

א.שמות פרק א' פסוק י' 'הבה נתחכמה לו פן ירבה והיה כי תקראנה מלחמה ונוסף גם הוא על שונאינו ונילחם בנו ועלה מן הארץ

ההסבר שלי המלך החדש פחד מבני ישראל כי היו רבים והם עוד יתרבו ועוד ועוד והם יצאו למרד וינצחו היהודים רבים יותר מאשר המיצרים

שמות פרק א פסוקים יג יד ויעבוד מצרים את בני ישראל בפרך יד וימררו את חייהם בעבודה קשה בחמר ובלבנים ובכל עבודה בשדה את כל עבדתם אשר עבדו בהם בפרך

ההסבר במילים שלי מצרים העבידה את בני ישראל בעבודה קשה ומצרים רק הרסה להם יותר את החיים והיתעללה בהם יותר בבני ישראל והחיים של בני ישראל היו איומים

איך נערך הטקס אצלי ?

אצלי אנחנו הולכים לחברה של אמא שלי ובעלה של חברה של אמא שלי אז אבא שלו מקריא את ההגדה

מכת דם

מכת צפרדעים

מכת כינים

מכת ערוב

מכת דבר

מכת שחין

מכת ברד

מכת ארבה

מכת חושך

מכת בכורות

4.בחר שתיים מעשר המכות וענה על הסעיפים הבאים אני בחרתי מכת ברד

המכה ברד נמצאת בפרק ט' פסוקים כג' לב'.

הברד הרס את היבולים והשדות ופגש בחיות ובאנשים ובבתים

לפרעה הייתה אזהרה לפני המכה בפסוק יט' בפרק ט'

בני ישראל לא נפגעו מהמכה רק המיצרים

פרעה הגיב שהוא יודע שהוא והעם שלו רעים והוא לא הפסיק את העבודות של בני ישראל

מסקנה המכה פגעה קשות בארץ ובמצרים היא פגעה גם בחקלאות גם בכלכלה וגם היא עלולה להרוג ובכול זאות פרעה לא שיחרר את בני ישראל

מכת ערוב

פרק ח' פסוק יב' טו'

המקום היה חרוב כל החיות השתוללו ופצעו את המיצרים ופגעו בבתים בחנויות בשדות באנשים

הייתה התראה לפרעה

תגובת פרעה למכה הוא המשיך להעביד את בני ישראל כרגיל

בני ישראל לא נפגעו מהמכה

מסקנה המכה הייתה מאוד קשה החיות השתוללו והיום היו מרדימים אותם אבל פעם היה צריך להרוג את החייה וכדי להרגו אותה צריך להיות קרוב אליה וזה אומר סכנה והרבה מאוד חיות השתוללו ופצעו אנשים והרסו שדות ובתים של אנשים