We schakelen naar ORANJE

SCHAKELDATUM: maandag 26 oktober 2020

Beste allemaal

We zagen het aankomen, we moeten voor de herfstvakantie schakelen naar code ORANJE.
Wij voorzien geen grote impact omdat we al 'STRENG' zijn opgestart sinds 01.09.2020.
Dat heeft als voordeel dat we reeds in deze 'oranje'routine lesgeven & dat ook de kinderen de afspraken al goed kennen.


Hierbij onze FAQ:


Wat verandert er aan de in- & uitgangen van de school?
* voor St-Janneke: alle kleuters van 2-3KB worden afgezet aan de poort, ouders komen 's ochtends niet op de speelplaats. Enkel de ouders van 1 KB(P) kunnen met hun kindje tot aan de deur van het gebouw komen & daar op de speelplaats afscheid nemen. Ouders kunnen voortaan niet meer binnen komen in de gang omdat we geen éénrichtingsverkeer kunnen organiseren.
's Avonds kunnen ouders op de speelplaats wachten op hun kindje. Op de speelplaats is voldoende ruimte om afstand te houden. Alle kinderen (1-2-3 KB) worden dus buiten opgehaald, de juf zorgt voor een vlot verloop.
* voor 2-3 KA van St-Jozef verandert er niets omdat we reeds in strenge procedures opgestart zijn. We zijn superblij dat iedereen ondertussen al onze afspraken goed onder de knie heeft waardoor het brengen & afhalen verder vlot kan verlopen.
* voor 1KA van St-Jozef: de ouders kunnen nog meegaan met hun kindje tot aan de buitendeur van het gebouw, onder de luifel. Ouders nemen daar afscheid en de kindjes komen zelf binnen & gaan naar de klas. Er zijn voldoende juffen binnen om hen mee te begeleiden. Deze ouders verlaten zoals anders de school via de achterzijde.
* De kindjes van 1KA worden vanaf nu ook opgehaald aan de buitentuindeur, zoals de kinderen van juf Pascale. Ouders mogen op afstand wachten in de voortuin.
De juf communiceert dit ook nog met jullie, geen zorgen!


U zal zien dat wij onze schoolpoorten op slot doen tijdens de schooluren. Als we de bareel van de schoolstraat sluiten doen we ook onze schoolpoorten weer open zodat jullie op het gras kunnen wachten op jullie kleuter.

OPGELET: kinderen van de lagere school komen alleen op het schoolterrein, ouders nemen steeds afscheid aan het voetpad.

Wat verandert er voor kinderen die 's middags naar huis gaan?
* Kinderen krijgen enkel tussen 13u20-13u25 de tijd om op school binnen te komen. Dit tijdsslot zorgt voor een vlottere schoolorganisatie in code oranje.


Wat verandert er voor kinderen die op school blijven eten?
* We stimuleren jullie graag om de kinderen 's middag naar huis te laten komen als dat mogelijk is. De lagere school zal in de eigen klasbubbel eten en dat zorgt ook voor de nodige drukte. Soms is het goed dat kinderen even kunnen 'bekomen' thuis en wat rust vinden. Algemeen merken we op dat kinderen die 's middags naar huis gaan, in de namiddag minder conflicten hebben met anderen.

Zijn er nog warme maaltijden op school? UPDATE volgt nog voor de herfstvakantie
Dit is een zeer moeilijke oefening voor onze school & de grootkeuken. De afspraken die we moeten naleven om warme maaltijden aan te bieden zijn zeer streng. Momenteel blijven de maaltijden nog doorgaan t.e.m. (vermoedelijk) vrijdag 30 oktober.
We hebben nog even tijd nodig om de risicoanalyse te maken en te beslissen.
Dank voor jullie geduld.


Mogen we als ouder nog op school binnenkomen om iets te vragen aan de juf of secretariaat?
NEE, bij de start van de lessen (8u30) zullen onze schoolpoorten op slot gaan. Als u ons nodig heeft kan u ons bellen op het telefoonnummer dat uithangt aan de poort (hoofdingang). We dringen aan om op tijd te komen.

Onverwachts binnenkomen kan dus zeker niet meer, een afspraak maken kan wel via 09/3774767.
Wij houden ons aan de richtlijnen.
Mogelijks zal de afspraak dan via videocall doorgaan & sturen we u hiervoor een digitale link.

Uiteraard blijven we jullie ook graag telefonisch te woord staan.


Mogen de zwem-& sportlessen nog doorgaan?

JA, zwemmen is de enige activiteit op verplaatsing met de bus die we nog mogen doen.

Sportlessen blijven gewoon doorgaan, uiteraard zoveel mogelijk in openlucht.


Mogen de klasbubbels nog op herfstwandeling in de schoolomgeving?
Ja, buiten les krijgen is gezonder dan binnen. We gaan niet meer op verplaatsing met de bus & gaan dus ook geen andere gebouwen meer binnen, vb. bib, Herbakker, winkel,...

Een uitzondering mogen we maken voor de zwemlessen.


Wat met verjaardagen vieren op school?
* een jarig kind kan een kleine voorverpakte attentie meebrengen voor klasgenoten, een stuk fruit kan ook. Dit is uiteraard geen verplichting, enkel een suggestie voor wie iets wil doen.
* ouders die komen meevieren in de klas, mogen we niet meer toestaan, dat geldt ook voor alle andere vrijwilliger (vb. leesouders, spelletjesouders,...).

Kunnen oudercontacten nog doorgaan?

JA, contact en overleg tussen ouders & school blijft zeer belangrijk. In code oranje organiseren we alle overleg online, tenzij er argumenten zijn om het overleg fysiek op school te laten doorgaan. De leerkrachten & zoco's zijn genoodzaakt zich aan de strikte regels te houden. Elke uitzondering wordt besproken met de directeur.


Blijft onze school open in code oranje of rood?
JA, in code oranje en rood kunnen alle gezonde kinderen naar school blijven komen.

MAAR...als er een besmetting zou zijn in een klas OF er is geen personeel meer om les te geven of om toezicht te doen, dan kan het zijn dat één of meerdere klassen niet meer naar school kunnen komen. Dit is een uitzonderlijke situatie & is OVERMACHT.

We doen er écht alles aan om dit te vermijden.


Wat als de klasleerkracht ziek is?

* Die kans is groot dat dit eens zal gebeuren. We bekijken per graad/vestiging als er een zorgleerkracht beschikbaar is om de titularis enkele momenten/uren te vervangen. Helaas mogen wij in code oranje klasgroepen niet meer samenbrengen voor een langere periode in een klein klaslokaal. We kijken momenteel uit als we onze grote ruimtes kunnen omvormen naar een XXL-klaslokaal.
Maar dat wil ook zeggen dat we misschien op bepaalde momenten geen lessen meer kunnen garanderen voor uw kind. We zorgen voor een opvangprogramma voor deze klas(sen) & hopen dan dat we wel iemand kunnen vinden die toezicht kan doen bij de klasgroep. De leerkrachten proberen vooraf zinvolle werkbundels samen te stellen zodat de kinderen zo goed mogelijk worden opgevangen.

* Op het moment dat we geen zorgleerkracht en ook geen toezichters meer hebben kan het zijn dat we een klas moeten sluiten uit overmacht. We mailen of bellen iedereen dan op.
Als er klassen gesloten moeten worden kunnen wij ook niet meer instaan voor de opvang. Het lijkt ons aangewezen dat jullie nu al even thuis bespreken wie de kinderen kan opvangen als dit zou gebeuren. We beseffen dat dit niet evident is.
Van onze school ontvangt u dan een document voor uw werkgever.
Uiteraard hopen we écht dat dit niet zal gebeuren.
Helaas zien we wel dat er al scholen in onze omgeving in dit scenario zijn beland door een besmette leerkracht of leerling.

Wat zijn oplossingen om dit te vermijden?
* ken je iemand die beschikbaar is om les te geven? Stuur hen zeker door naar onze school. We hebben voortdurend extra mensen nodig want ook op onze school werken er leerkrachten van vlees & bloed. Leerkrachten worden nu ook eenmaal ziek, moeten ook getest worden of in quarantaine gaan...
Dus hoe meer leerkrachten op onze reservelijst staan, hoe groter de kans dat we een interimleerkracht vinden voor een afwezige titularis...help je mee?

Wat als uw kind in quarantaine moet of zelf besmet is?
Breng ons direct op de hoogte via 09/3774767 (tijdens de schooluren)
of via leen.smets@coltd.be (na de schooluren) of 0473/900.985 (in geval van crisis).

We hopen dat iedereen de komende periode gezond kan blijven.

Take care!


Team St-Jozef & St-Janneke

We schakelen naar oranje.

Monday, Oct. 26th, 7pm

Basisschool St-Jozef & St-Janneke Eeklo

Breng ons virtueel een bezoek op www.sintjozefeeklo.be.

Heb je ons al gevonden op Instagram en Facebook?