ENERGIES RENOVABLES

QUE ÉS?

QUE SÓN?

Són el conjunt de fonts d'energia que es troben a disposició dels humans i que aquests són capaços de transformar en energia útil.

QUINS TIPUS HI HAN?

Hi han 6 tipus d'energies renovables, com per exemple:


 1. Energia hidraulica
 2. Energia solar
 3. Energia eòlica
 4. Energia geotèrmica
 5. Energia térmica
 6. Energia dels mars i oceans

AVANTATGES I INCONVENIENTS

Els avantages són aquests:

 • Menor quantitat de residus
 • Menor cost
 • Abundància de les fonts
Els inconvenients són aquests:

 • Cost elevat de les energies
 • Quantitat irregular o incontrolable
 • Contaminació aqüífera, atmosfèrica i del sòl
 • Contaminació visual
 • Contaminació acústica
 • Danys a l'ecosistema

ENS AFECTA A NOSALTRES?

Sí, perquè gracies a aquestes energies no contamien tant i no gastem tanta energia.