פרשת השבוע שלי - וארא

תאריכי יום הולדת:

עברי: ט"ז בטבת תשס"ג

לועזי: 31.12.2002

תקציר הפרשה:

הפרשה עוסקת בהבטחה של אלוהים, לאברהם יצחק ויעקב: שחרור בני ישראל ממצרים ולהביאם לארץ כנען

(ישראל). אלוהים אומר למשה ללכת לדבר עם פרעה ולנסות לשכנע אותו להוציא אותם. אך משה מתנגד ואומר שהוא כבד פה וכבד לשון, ושבגלל זה פרעה יסרב. אלוהים אומר לו לקחת איתו את אהרון כדי לדבר במקומו. וזה מה שמתבצע בסופו של דבר. משה גם מקבל אותות מאלוהים (כמו שהמקל שהפך לתנין, ואחרי זה לנחש...). לאחר שפרעה לא משתכנע אלוהים נותן 10 מכות (7 בפרשה).