פל"א תקשוב

להיות תלמיד במאה 21

הלמידה תתקיים בבית. השיתוף-בבית הספר.