עבודה בנושא שמשון הגיבור

מגישים : תלמיד 1 תלמיד 2 .. מורה : משה

גדגכדגכ

גהדגהד
שיעור צפייה - שמשון ודלילה