שמורת החולה סיכום

מגישים: ליאור אילייב וזיו בן סימון

ג'מוס (תאו)

ג'מוס הוא סוג בתת משפחת הפרים.

הג'מוס הוא בעל חיים גדול וחזק, בעל פרווה דקה שחורה/חומה וקרניים חזקות.

באנגלית נקרא הג'מוס באפלו ובעברית תאו,

ושני השמות הללו משתמשים לעתים גם ככינוי נוסף עבור הג'מוס בשפה הערבית.

שמו של הג'מוס המקובל היום מקורו בזיהויו המועטה בעל חיים המכונה "ג'מוס".

במקרא, שהוא ככל שנראה שור בר

תאו (ג'מוס) באגמון החולה 24 10 2014