פיקוד העורף

פיקוד מרחבי בצה"ל אשר הוקם בשנת 1992 ועוסק בהגנה אזרחית.

סמל העמותה :

רקעו הכתום של הסמל מסמל את החירות וההצלה, כמו שהוא מוכר במדינות חוץ.

חרב המבטאת את מקום צבא ההגנה בישראל, אלמנט המשולש המייצג את אוכלוסיית ישראל והבניין המייצג את דיירי ישראל .

מה הוא בעצם פיקוד העורף ?

ייעודו של פיקוד העורף הוא חיזוק החוסן הלאומי והצלת חיים.

הפיקוד עושה זאת על ידי הכנת המרחב האזרחי טרם עימות, תמיכת המרחב האזרחי בעת עימות תוך ביצוע פעולות חילוץ והצלה באירועי תקיפת העורף וסיוע לשיקומו המהיר של המרחב האזרחי לאחר שהסתיים עימות .

פיקוד העורף עושה כל שביכולתו להדריך את המדינה מה עושים בשעת חירום .

התנדבות בקרב בני הנוער:

בשעת חירום שכוחות ההצלה והביטחון מתמודדים עם אירועים רבים, המתנדבים שפועלים בעורף מסייעים, הם כוח משמעותי התורם לחוסנה של החברה ולכושרה להתמודד עם המצב.

בני הנוער בגילאי 16 ומעלה יכולים להשתלב ולהיות חלק ממערך המתנדבים .

למה ההתנדבות בפיקוד העורף תורמת ?

בזמני מלחמה, יש הרבה ילדים שלא יכולים לצאת מהמקלטים , לכן חשוב ללכת אליהם , לשחק איתם ולשמח אותם.

וגם בשבילנו , ההתנדבות תתרום לנו הרגשה טובה ולדעת שנרתמנו ועשינו משהו חשוב בשביל מישהו תספק אותנו מאוד .