El meu instrument

JORDI GHERBEZAN 1 rD

NEPAL M.P.B

L'instrument que jo vaig fer es un airofon. Es diu nepal m.p.b perquè aixi es diu el nom de la marca del tub pvc que esta fet.
Big image

MATERIAL UTILITZAT

-TUBS PVC

-FIL DE COURE

-CANYA

-COLA

-FORESPAN

PROSSES D'EELABORACIO:

1r pas: vaig agafar i vaig tallar els tubs per trosos de diferentes mides.

2n pas :vaig agafar tos els tubs de mes gran a mes petit i els vaig lligar amb fil de coure.

3r pas:vaig agafar el forespan i el vaig ficar a cada estremi li baig ficar cola per que no caigues

4t pas:vaig fer aquesta esplicació

Gheorghe Zamfir, Doina da jale