305000 boetes

Meer dan 305000 boetes door trajectcontroles in 2013

305157 processen-verbaal

Langs autosnelwegen in Vlaanderen werden in 2013 door vier trajectiecontrolesystemen 305157 processen verbaal opgesteld.

Vorig jaar waren het nog maar 49644 boetes.

In Anwterpen werden 79650 overtredingen vastgesteld, de reden daar van zou zijn dat de weggebruikers daar nog niet gewend zijn aan het trajectiesysteem.

45 procent buitenlanders

Bijna 45 procent van de Belgische bevolking waren buitenlanders.

Het aantal gewonden met ongevallen daalt ook nog steeds.

De trajectiecontroles worden toch aangekondigd langs de snelweg, ze willen op de middenberm een signalisatie plaatsen.

Op de gewestweg is ook een trajectiecontrole geinstalleerd.

Bijna alle autobestuurders houden zich aan de snelheid op die weg.