בחזרה אל 67

מה באמת קרה בשנה הזאת

לפי התמונה מה אתם רואים שקרה?

מלחמת ששת הימים הייתה מלחמה שנערכה בבוקר 5 ביוני עד ליל 10 ביוני 1967 בין מצרים ירדן וסוריה שיעזרו במדינת ישראל שטחים נרחבים בסיני.

הרקע למלחמה

מצרים ושותפותיה הערביות עשו צעדים רבים שאיימו על ביטחונה וכלכלתה של ישראל.

הם גירשו את כוח החירום של האומות המאוחדות מסיני, חסמו את מצרי טיראן לשיט ישראל.

ולסיכום...

המלחמה לא הייתה קלה כפי שאתם חושבים היא הייתה קשר מאוד מתו מאות אנשים מאיתנו וזה לא קל.