Stemgebruik voor leraren

Krijg je stemgebruik in balans!

Ontdek de mogelijkheden van je stem en krijg tips voor een optimaal stemgebruik!

Deze interactieve workshop richt zich tot mensen die voor de klas of een groep staan en meer inzicht willen krijgen in hun eigen stemmogelijkheden en hoe ze kunnen werken aan een ergonomisch stemgebruik. Daarbij zoeken we een balans tussen stembelasting en stembelastbaarheid.

Een workshop in jouw school? Dat kan!

Voor € 360 (+ vervoerskosten trainer) krijg je een workshop van 3u. De groep leerkrachten kan tot 25 personen tellen.

Contacteer eddy.hoste@hogent.be of cathy.deraes@hogent.be


Nuttig, leerrijk, maar vooral plezant!

Opzet van de workshop

De workshop geeft jou het theoretische kader over stem en stemgebruik bij beroepssprekers in het bijzonder. We bekijken hoe een beroepsspreker risico’s op stemproblemen kan vermijden en bespreken de elementen van stembelasting en stembelastbaarheid. Je kunt dan je eigen stembalans uitwerken.

Het tweede deel van de workshop is praktisch en richt zich vooral op leerkrachten. We geven stemhygiënische tips & tricks en oefenen ook enkele belangrijke aspecten van de stem: houding, ademhaling, stem- en spreektechniek.

Je draagt bij voorkeur loszittende kledij.