בוטנים בקליפה

מגישה: רונה פולק כיתה: ז'3

רקע כללי:

הבוטנים (שנקראים גם אגוזי אדמה) התגלה לפני כ- 7,500 שנה בדרום אמריקה באזור ארגנטינה או בוליביה.

החלק שאנו אוכלים בצמח זה את האגוזים שבטוח הקליפה הקשה.

הבוטנים משתייכים למשפחת הקטניות.

Big image