Thema week

11 - 13 april 2017

Big image

Opbrengsten

Als beginnend beroepsbeoefenaar doorloopt je redelijk standaard en routinematige stappen bij het inwinnen van digitale informatie. Als het gaat om het reproduceren en analyseren van kennis omtrent methoden en plekken van informatie inwinning zal hij zelf procedures moeten bedenken. Hij verzamelt specialistische informatie over de methoden van het inwinnen van digitale informatie en over bronnen. Hij evalueert en integreert gegevens en ontwikkelt strategieën voor mediagebruik en zoeken. Hij zal steeds meer een afweging moeten maken bij het gebruik van bronnen en de informatie moeten controleren op herkomst, betrouwbaarheid en kwaliteit. Dit vereist brede tot specialistische kennis en vaardigheden.

Inspiratie Tools

We gaan gebruik maken van VR, minecraft en gaming

Big image
Big image
Big image

Voorbereiding

Onderzoek op je BPV welke tools, kennis en vaardigheden worden gehanteerd.

De themaweek gaat over de inzet van digitale tools binnen spel en leeractiviteiten. Hiervoor gaan we in de themaweek uitvoerig met jullie op onderzoek naar de toepasbaarheid en uitvoering .

Ga in gesprek op je BPV over de mogelijkheden en maak aantekeningen hiervan.

  1. wat wordt er gebruikt
  2. wat wil je gebruiken
  3. welke mogelijkheden zie je zelf


De antwoorden moet je gebruiken bij de eindopdracht van de themaweek.

Big image

Dinsdag 11-04 = 09:00 – 16:00 uur

Opening, uitleg, inspiratiesessies en plan van aanpak

Woensdag 12-04: 09:00 – 16:00 uur

Uitwerking, concretisering, bijstellen

Donderdag 09:00 – 16:00 uur

Testen, bijstellen, presentatie voorbereiden, presenteren.

Let op: op de woensdag en de donderdag zullen er ook examens en herkansingen gepland worden. Dit spreek je zelf af met de desbetreffende docenten.

Big image