EnergiePrestatieCertificaat (EPC)

Energieprestatiecertificaat

Het energieprestatiecertificaat, of afgekort EPC, vindt zijn oorsprong in de Europeese richtlijn Energieprestatie Gebouwen. Vanaf 1 januari 2008 moet bij bouw of verkoop van een woning of appartement een energieprestatiecertificaat aanwezig zijn. Sinds januari 2009 dient het energieprestatiecertificaat ook bij verhuur beschikbaar te zijn. Het niet beschikbaar zijn van een energieprestatiecertificaat, kan tot een fikse boete leiden. Het energieprestatiecertificaat is 10 jaar geldig en woninggebonden, dus bij eventuele overdracht van uw woning dient u tevens het energieprestatiecertificaat te overdragen.

Wat is een energieprestatiecertificaat?
Het energieprestatiecertificaat vermeldt de energiewaarde van een woning en visualiseert deze op een kleurenbalk. U ziet in één oogopslag de energiewaarde van een woning. De kleurenbalk loopt van groen (zeer energiezuining) naar rood (energieverslindend). De energiewaarde wordt weergegeven als het energieverbruik per vierkantemeter woonoppervlak. Verschillende woningen kunnen dus makkelijk met elkaar vergeleken worden.

Waarom een energieprestatiecertificaat?
Het is belangrijk bij aankoop van een woning een indicatie te hebben over het energieverbruik van deze woning. Dit kan latere teleurstellingen, in verband met bijvoorbeeld hoge energierekeningen, voorkomen. Het energieprestatiecertificaat helpt u hierbij. Voorheen moest de koper vertrouwen op het oordeel van de makelaar of een bouwkundigrapport. Een gestandariseerde normering ontbrak echter. Met het energieprestatiecertificaat heeft u nu direct een objectieve indicatie hoe het gesteld is met het energieverbruik van een woning.

Wie heeft een energieprestatiecertificaat nodig?
In het algemeen geldt dat bij bouw, verhuur of verkoop van een woning of appartement een energieprestatiecertificaat aanwezig moet zijn. Er zijn echter uitzonderingen. Eigenlijk is het voor iedereen goed om te weten hoe het met de energiewaarde van de woning is gesteld.
Voor een persoonlijk advies kunt u contactopnemen met de specialisten van EPCdiensten. Wij zijn op de hoogte van alle "inns en outs" van de regelgeving met betrekking tot het energieprestatiecertificaat en kunnen u op maat adviseren.

Hoe verkrijg ik een energieprestatiecertificaat?
Enkel erkende deskundigen mogen een energieprestatiecertificaat toekennen. Zij hebben hiervoor een speciale opleiding gevolgd. Aan de hand van de kenmerken van een woning en met behulp van een speciaal programma wordt de energiewaarde van een woning berekend. Hierbij wordt onder andere gekeken naar de stand van de toegepaste woning isolatie en gebruik van zuinige installaties. De bij Epcdiensten aangesloten deskundigen u hier gedetailleerd over voorlichten.