Olja

Världens mest använda energikälla

Olja i allmänhet

Olja är sedan ungefär 50 år världens mest använda energiråvara. Det beror på att den innehåller mycket energi och är lätt att lagra och transportera. Men eftersom olja, precis som alla fossila bränslen, förändrar jordens klimat vid förbränning, måste vi använda mindre olja. Transportsektorn är i stor sett helt beroende av oljebaserade bränslen, bensin och diesel. Olja hittar man mest i ökenklimat och ute i haven.Big image

Användning i Sverige

Sedan 1990 har Sveriges oljeförbrukning minskat till 65% i bostäder och servicesektorn. Idag består 18.9% av all energianvändning i Sverige av olja. 91.6% av transportsektorns energianvändning består av olja.


Big image

Miljöpåverkan

Förbränning av olja påverkar miljön genom att bland annat koldioxid, svaveldioxid och kväveoxider bildas. På senare år har vi, inte minst i Sverige, börjat använda mer miljöanpassade oljeprodukter än tidigare.Oljeplattformar som havererar och olyckor med båtar som fraktar olja hör till ovanligheterna. Men när det väl inträffar medför det stora utsläpp av olja. Oljeutsläpp ger allvarliga skador på havsmiljön. Fåglar, djur och växter dör av den smetiga och giftiga oljan.


Ett exempel på en s.k. oljekatastrof är oljeplattformen som havererade i samband med BP 2010 i Mexikanska golfen utanför USAs kust.


Big image

Pris på olja

Priset på olja varierar väldigt mycket beroende av olika faktorer, t.ex beroende på utbudet. Oljekartellen OPEC spelar också en viktig roll eftersom det är de som kontrollerar priset på oljan.


Under första halvan av 2008 ökade priset kraftigt, till 140 dollar per fat i juni månad. Därefter har priset sjunkit, för att i december månad ligga kring 40 dollar per fat. Under 2010 har priset på olja successivt stigit från 72 dollar per fat i januari till 92 dollar per fat i december. (1 fat= 159 liter)
Transport- och förvarningsmöjligheter

Eftersom att olja är en energikälla som är i flytande form så anses den vara väldigt enkel att transportera och förvara. Men det finns en del risker med detta: Olja är lättantändligt och explosivt, detta gör transporteringen riskfylld. I och med att oljan förorenar naturen om den släpps ut så gör detta både transporteringen och förvaringen farlig om misstag begås.


Big image

Oljetillgången i Sverige

Vi nämnde tidigare att oljan ofta hittas i öknar och ute i haven. I Sverige har vi inga öknar så därmed kan vi inte få någon olja därifrån. Vi har tillgång till hav (Nordsjön exempelvis) men inte heller där har vi hittat särskilt mycket olja. Sverige får sin olja importerad ifrån andra länder istället eftersom efterfrågan och behovet av oljan är stor.


Av Elias och Mufid