היקום

היסטוריית היקום

היקום

היקום הוא המכלול שמרכיביו הם כל החומר והאנרגיה הקיימים במציאות הפיזית.

וכן המרחב(לרבות החלל והזמן) שבו מתרחשים כל האירועים.

שאלות על מהותו של היקום עמדו במרכזה של הפילוסופיה הקלאסית שראתה אותו כמקום לכל הצורות,

העצמים וההתרחשויות.

המשך - היקום

השאלות על טבעו של היקום, מה הרכבו, מה גילו האם הוא נוצר או היה קיים מאז ומתמיד, אם נוצר - כיצד, ומה יהיה בעתידו, העסיקו את האדם מאז ראשית ההיסטוריה הכתובה, ומן הסתם גם קודם לכן. סוגיות אלה משתרעות בטווח

שבין הפילוסופיה של הטבע לבין הבעיות היסודיות ביותר ובפיזיקה ובקוסמולוגיה.