שירים וחידות

מגישים: מועצת תלמידים

שירי פסח- קלסיקלטת: אחד מי יודע

אחד מי יודע

כמה אבות מוזכרים בשיר?

כמה דיבריא מוזכרים בשיר?


כמה ימי מילה מוזכרים בשיר?

כמה ירחי לידה מוזכרים בשיר?

כמה מידיא מוזכרים בשיר?

כמה חומשי תורה מוזכרים בשיר?

כמה סדרי משנה יש מוזכרים בשיר?

כמה ימי שבתא מוזכרים בשיר?

כמה אמהות מוזכרות בשיר?

כמה כוכביא מוזכרים בשיר?

כמה שבטיא מוזכרים בשיר?

קליפ 'חד גדיא'
מה פירוש המילה גדיא?

מה פירוש המילה שונרא?

מה פירוש המילה כלבא?

מה פירוש המילה חוטרא?

מה פירוש המילה תורא?

מה פירוש המילה מיא?

מה פירוש המילה נורא?