เวทีเปิดฝัน โชว์พลังคนรุ่นใหม่

นิทรรศการเวทีเปิดฝัน โชว์พลังคนรุ่นใหม่ ที่ TK park

อุทยานการเรียนรู้ TK park เปิดพื้นที่สำหรับเยาวชนคนรุ่นใหม่มาโชว์ผลงาน โครงการความร่วมมือจากมหาวิทยาลัยและสถาบันต่างๆ
• การแสดงประกอบการเล่านิทานจากนักศึกษาคณะศิลปกรรมศาสตร์การละคอนมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และการเล่านิทานจากเยาวชนตัวน้อยที่ได้รับรางวัลจากโครงการหนูน้อยนักเล่านิทาน
• สนุกกับกิจกรรมสร้างสรรค์สื่อประกอบนิทานแสนสนุกจากทีมงานอุทยานการเรียนรู้ TK park
• จุดประกายความฝันด้วยกิจกรรม Inspire by Idol โดยนักเล่าเรื่องราวการเดินทาง บอลและยอด พิธีกรจากรายการหนังพาไป ที่จะมาร่วมเล่าประสบการณ์ แชร์ความฝัน ส่งต่อความมุ่งมั่นสู่เยาวชนคนรุ่นใหม่

นิทรรศการเวทีเปิดฝัน โชว์พลังคนรุ่นใหม่

Saturday, Feb. 9th 2013 at 11am to Sunday, Feb. 10th 2013 at 6pm

อุทยานการเรียนรู้ TK park ชั้น 8 Dazzle Zone ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์

อุทยานการเรียนรู้ TK park ชั้น 8 Dazzle Zone ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์

กำหนดการนิทรรศการเวทีเปิดฝัน โชว์พลังคนรุ่นใหม่


วันเสาร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2556

11.00 -17.00 น. - กิจกรรมสร้างสรรค์สื่อประกอบนิทานจากทีมงาน TK park

13.00 -14.00 น. - การแสดงนิทานเรื่อง กูจีกูจี โดยนักศึกษา คณะศิลปกรรมศาสตร์การละคอน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

14.00 -14.30 น. - การแสดงการเล่านิทานจากโครงการหนูน้อยนักเล่านิทานจาก TK park

15.00-16.00 น.. - การแสดงนิทานเรื่อง ทำไมต้องเป็นผีเสื้อ โดยนักศึกษา คณะศิลปกรรมศาสตร์การละคอน
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์


วันอาทิตย์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2556

11.00 -17.00 น. - กิจกรรมสร้างสรรค์สื่อประกอบนิทานจากทีมงาน TK park

13.00 -14.00 น. - การแสดงนิทานเรื่อง โกลดี้ล๊อกซ์สาวน้อยผมทอง โดยนักศึกษา คณะศิลปกรรมศาสตร์การละคอน
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

14.00 -14.30 น. - การแสดงการเล่านิทานจากโครงการหนูน้อยนักเล่านิทานจาก TK park

Inspire by Idol ล้อมวงคุยกับบอลและยอด จากรายการหนังพาไป

15.00-16.00 น. - การแสดงนิทานเรื่อง การผจญภัยของคนตัดไม้ โดยนักศึกษา คณะศิลปกรรมศาสตร์การละคอน
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์