מצולעים

סיכום מצולעים ותכונותיהם

מצולעים

מצולע הוא מקרה פרטי של קו שבור סגור.

קו שבור מוגדר כקו המורכב כולו מקטעים בלבד.

הקטעים של הקו השבור נקראים הצלעות שלו,

והקצוות של הקטעים האלה הם הקדקודים של הקו השבור.

לקטעים בעלי קצה משותף קוראים צלעות סמוכות,

ולקצוות של אותה צלע קוראים קדקודים סמוכים.

סוגי מצולעים

Big image

תכונות המצולעים

חישוב שטחים והקפים של מרובעים

חישוב שטחים והקפים של מרובעים - חלק ראשון

תרגול כיתה מסכם

מבחן מסכם - תכונות מצולעים חישוב שטח והיקף, כיתה ה-3

Sunday, May 1st, 9pm

כיתה ה-3

המבחן הינו מבחן מסכם של נושא המצולעים.

יש לשנן היטב את החומר.

המבחן יכלול את המצולעים הבאים: מלבן, ריבוע, מקבילית, מעויין, טרפז


בהצלחה