הגבול הירוק חוזר!

קו שביתת הנשק...

הקו הירוק

הוא כינוי לקו הגבול הישן של מדינת ישראל, שהינו למעשה קו שביתת-הנשק של מדינת ישראל עם מצרים, עם ירדן, עם סוריה ועם לבנון, כפי שנקבע בהסכמי שביתת הנשק שנחתמו בשנת 1949, לאחר מלחמת העצמאות, ועד לפריצת מלחמת ששת הימים בשנת 1967. לאורך רוב התוואי קיבע הקו הירוק את מצב החזית בתום מלחמת העצמאות. השיקולים שהִנחו את הצדדים בעת המשא ומתן על התוואי היו בעיקר צבאיים, אולם בעת שסומן הקו בשטח התגלה כי במקומות רבים הוא חוצה כפרים, או מפריד בין בתי חקלאים לשדותיהם, ולכן לעתים נעשו בו תיקונים קלים. ערבים שנותרו בתחומי הקו הירוק אחרי סגירת הגבול, קיבלו אזרחות ישראלית.

מדינת ישראל לא הכריזה עם הקמתה על גבולותיה באופן רשמי ולפיכך שימש הקו הירוק כגבול דה-פקטו (=למעשה) של ריבונותה. כיום רואים רוב מדינות העולם והארגונים הבינלאומיים את הקו הירוק כגבולות הריבונות של ישראל.

שמו של הקו ניתן לו מכך שהוא צויר בעיפרון ירוק על המפה שנעשה בה שימוש בדיונים. היו שטענו ש"הקו ירוק" בשל נטיעת יערות אורנים לאורכו, על ידי קק"ל.

כינוי נוסף לקו הירוק הוא גבולות יוני 1967, או בקיצור גבולות 67 (כי למעשה, גבולות אלה נקבעו ב-1949 ושימשו עד 1967).

כיום...

כיום רואים רוב מדינות העולם והארגונים הבינלאומיים את הקו הירוק כגבולות הריבונות של ישראל.

שמו של הקו ניתן לו מכך שהוא צויר בעיפרון ירוק על המפה שנעשה בה שימוש בדיונים. היו שטענו ש"הקו ירוק" בשל נטיעת יערות אורנים לאורכו, על ידי קק"ל.

כינוי נוסף לקו הירוק הוא גבולות יוני 1967, או בקיצור גבולות 67 (כי למעשה, גבולות אלה נקבעו ב-1949 ושימשו עד 1967).

תוואי הקו הירוק

"הקו הירוק" הקיף 78% משטחו המערבי של המנדט הבריטי שהחל מ-1922 כבר לא כלל את עבר הירדן המזרחי. הוא חפף פחות או יותר את הגבול של שטח המנדט עם סוריה ולבנון, וכן את רוב הגבול עם מצרים, ואת הגבול עם ירדן בערבה. חלק גדול מאזור ההר במרכז הארץ נכבש על ידי ירדן ב-1948. שטח זה סופח על ידי ירדן וכונה "הגדה המערבית" , כלומר, השטח שממערב לנהר הירדן, כדי להבדילו מיתר ממלכת ירדן דאז שנמצאה ממזרח לנהר הירדן. בישראל השטח נקרא גם "יהודה ושומרון". רצועה צרה לאורך מישור החוף הדרומי עברה לשליטת מצרים, וכונתה "רצועת עזה"
הסבר מדהים: מדוע אסור לסגת ל קווי גבולות 67 בבקשה לשתף

דעתי על הקו הירוק...

לפי דעתי לא היינו צריכים להחזיר למדינות: מצרים,ירדן,סוריה ולבנון מכיוון שאנו השגנו את השטח הזה ביושר ועד הם תקפו אותנו, מדינת ישראל וניצחנו אותם למרות הקושי!!!