Starten met een dialoog

Intervisie Loopbaanbegeleiding in het voortgezet onderwijs

Programma

  • 15.45 uur: Kennismaken.
  • 16.00 uur: Samenvatting eerste deel, doelstelling traject verduidelijken
  • 16.10 uur: Filmpje ter introductie
  • 16.15 uur: Terugblik op succesvolle dialoog + Kenmerken dialoog Frans Meijers
  • 16.25 uur: Afspraken maken vervolg

Begint alles niet met goed waarnemen?

Guaranteed to be relaxing and fun

Kijkwijzer videofragment

Neem een gesprek op met een individuele leerling.

Keuze tussen een loopbaan/keuzegesprek, een gesprek na een conflict of moeilijk gedrag en een gesprek over (tegenvallende) resultaten. 1 minuut met daarin een fragment waar je tevreden over bent en iets waar je aan zou willen werken.


Kijkwijzer

Naam :

Groep waar gefilmd is/

Leerling waarvan gesprek gefilmd is:

Datum:


Algemene vraag:

Bijv.

Ik wil leren meer open vragen te stellen


Concrete vragen:

Bijv.

Welke vragen maakten dat de leerling een stap kon zetten?

In actie kwam?


Welk moment vond ik een ‘top ‘moment?

Over welk deel /vraag van het gesprek ben ik heel tevreden? Waar in het gesprek ligt mijn kwaliteit?


Reflectie na terugkoppeling in intervisie:

Wat was het meest zinvolle

( essentiële) dat ik geleerd heb van deze intervisie?

Welke alternatieven ga ik de volgende keer uitproberen?
Wat blijf ik doen?