Partij van de Arbeid

Sterker & Socialer

Algemene informatie

PvdA is een progressieve en sociaaldemocratische politieke partij.

Opgericht is 1946


Naam : Diederik Samsom

Geboren : in 1971

Functie : Partijleider PvdA, Fractievoorzitter, Lid Tweede Kamer

Politieke stroming

- Werken aan een sterk en sociaal Nederland

- Eerlijke verdeling

- Gelijkheid

- Rijken moeten meer belasting betalen

Big image

Standpunten

- MBO onderwijs moet betaalbaar zijn voor iedereen. Het mag niet zo zijn dat iemand die geen dikke portemonnee heeft, niet kan gaan studeren. De PvdA wil de studenten op allerlei manieren tegemoet komen bijv. door het betalen van je reis naar je school (OV-jaarkaart), materialen voor je opleiding enz.


- PvdA is tegen de rekenexamen. De PvdA vindt dat de rekentoets geen hoge drempel mag zijn voor het halen van je diploma. Als je slecht onderwijs krijgt in rekenen kan je van de leerlingen zelf ook niet verwachten dat ze het rekenexamen halen. Er wordt aan gewerkt het rekenonderwijs beter te laten worden. Hier is wordt veel geld in gestoken

Vluchtelingenprobleem

Standpunt: Asielbeleid

De PvdA staat voor een humaan asielbeleid. Nederland moet een veilige haven zijn voor mensen die op de vlucht zijn voor oorlog en geweld. Asielzoekers die daarvoor bescherming zoeken in ons land verdienen een eerlijke procedure en fatsoenlijke opvang. Mensen die naar Nederland willen komen voor bijvoorbeeld partnermigratie, werk of studie moeten voldoen aan voorwaarden, maar mogen niet tegen onmogelijke hindernissen oplopen. De PvdA is ook voor een effectief terugkeerbeleid waarbij de menselijke maat en de belangen van kinderen voorop staan. Nederland is zeer gebaat bij een geharmoniseerd Europees asielbeleid waarbij alle lidstaten fatsoenlijke opvang en bescherming bieden.

Diederik Samsom (Fractievoorzitter) over de opvang van asielzoekers

Wij zijn het enige land in Europa waar de vluchtelingen nog niet op straat staan, daar ben ik trots op. We slagen er elke dag weer in om mensen een plek te geven. Dat lukt allemaal dankzij het harde werk van ontzettend veel verschillende mensen. Daarmee is het probleem natuurlijk nog lang niet opgelost, nadat mensen een slaapplek hebben gekregen moet er nog veel meer gebeuren. Nederland staat dus voor een enorme opgave.

Big image