Good Deeds Day!!!

שיר מזרחי אגם צור ו2 אלמוג מעלה אדומים

המעשים הטובים שלנו:

התרמנו אתמול לאנשים עם פיגור שכלי

הקשר שלנו עם אקים שביקשו מאיתנו אתמול לתרום

שיחה עם מיכל

מיכל המחנכת הסבירה לנו את המשמעות של יום ההתרמה

התחלקנו לאזורים והתרמנו אנשים

יחד לב אל לב
אקים ישראל - סיפורו של אלישע פרידמן - סרט תדמית רישמי 2016