השפעת עומק זריעה על צימוח של אפונה

חוקר: שוקיי אסקיו

מטרות המחקר, שאלת המחקר והשערת המחקר

מטרת המחקר:

רציתי לבדוק את השפעת עומק הזריעה של האפונה (זריעה על פני הקרקע, זריעה בעומק של 1 ס"מ וזריעה בעומק של 5 ס"מ באדמה) על צימוח וגטטיבי שלה.

שאלת החקר שנבדקה בניסוי: מהי השפעת עומק הזריעה על צימוח וגטטיבי של אפונה?

השערת המחקר: השערת המחקר היא שזריעה בעומק של 1 ס"מ תניב את הצימוח הוגטטיבי הרב ביותר, כיוון שעל פי הספרות יש לזרוע אפונה בעומק של 2 ס"מ ועומק של 1 ס"מ הוא העומק הקרוב ביותר לעומק זה.

שיטות מחקר וחומרים

פעם בשבוע לאורך 8 שבועות, התקיימה בדיקה של אחוז הנביטה וגובה האפונה, כל מדידה נעשתה מהקרקע עד העלה הכי גבוה.

אמצעי המדידה: סרגל

בסוף הניסוי נערכה גם בדיקה של המשקל היבש, הכנסת הצמח לתנור מה שגורם להתייבשות הצמח ולהתאדות המים בו וכך ניתן לדעת מהו משקל החומר האורגני בצמח.

תוצאות

דיון ומסקנות

שאלת החקר בניסוי הייתה מהי השפעת עומק הזריעה על צימוח וגטטיבי של אפונה ?

ההשערה שלי הייתה שתוצאות הניסוי יהיו טובות בעומק של ה-1 ס"מ מפני שזהו עומק הזריעה הקרוב ביותר לרצוי.

טעיתי בהשערתי וניתן לראות זאת על פי הגרפים שמראים שעומק הזריעה שבו האפונה גדלה ביותר הוא עומק של 5 ס"מ.

גרף מספר 1 מראה שגובה האפונה הוא הגבוה ביותר בזריעה בעומק של 5 ס"מ, גרף מספר 2 מראה שאחוזי הנביטה של האפונה הוא הגבוה ביותר בזריעה של 5 ס"מ וגרף מספר 3 מראה שהמשקל היבש הכי גבוה הוא בזריעה בעומק של 5 ס"מ והמשקל הרטוב הגבוה ביותר הוא בזריעה בעומק של 1 ס"מ.

מכאן ניתן להסיק שזריעה בעומק של 5 ס"מ היא יותר טובה ויותר מתאימה לגידול של אפונה.

בעקבות הניסוי אני ממליץ לחקלאים לשתול את האפונה בעומק של 5 ס"מ.

אם הייתי מתחיל את הניסוי מחדש והמלצות לניסויי המשך

היתי מקפיד יותר על ניקוז האדנית, מפני שבמהלך הניסוי מערכת ההשקיה הציפה את הניסוי מפני שלא היה חור לניקוז המים.

ניסוי המשך יכול להיות השוואה בין עומק זריעה 2 ס"מ המומלץ על ידי הספרות בהשוואה לעומק 5 ס"מ.

Time Lapse of Pea Shoot / Root Growth