Ebay

by: gal dahan

למה בחרתי בחברת איביי

בחרתי בחברת איביי מפני שלדעתי חברה זו באמת השפיעה על העולם בתחום הפוליטקה הכלכלה כמו חברות אחרות המתחרות בה.
ולדעתי היא השפיעה רבות על העולם.

על מה השפיעה חברת איביי בתהליך הגלובליציה

על מה השפיעה חברת איביי בתהליך הגלובליציה

איביי השפיעה בתהליך הגלובליציה על הכלכלה הפוליטיקה ועל חברות המתחרות בה.


כלכלה: איביי השפיעה על יוקר המחייה באמצעות הורדת מחירים ועידוד התחרות במשק.
איביי גורמת להמון עסקים קטנים שלא יוכלו להתמודדעם המחירים הזולים שלהם,המון עסקים קטנים נסגרים היות והרבה אנשים קונים באינטרנט ,הרבה יותר זול .

פוליטיקה: שר האוצר לשעבר יאיר לפיד הרחיב את הפטור על הקניות באינטרנט ( 500$).

קשרים בין לאומיים:איביי יוצרת קישרי סחר עם כל העולם ,מכירות וקניות .

#WishBigger with Giftcards