Karel IV.

David Glaser

Narozen v Praze 14. května 1316.

Zemřel v Praze 29. listopadu 1378.

Jedenáctý český král.

První český král, který se stal také císařem Svaté říše římské.


Karel IV. byl syn dědičky Přemyslovců Elišky a českého krále Jana Lucemburského . Karel byl původně pokřtěn jako Václav, jméno Karel přijal při biřmování během své výchovy ve Francii po svém strýci a kmotrovi Karlu IV. Sličném. Karel IV. patřil mezi nejvýznamnější panovníky vrcholového středověku. Byl neobyčejně vzdělaný a inteligentní, plynně hovořil pěti jazyky. Svou moc využil ke zkonsolidování českého státu, který byl od jeho doby znám jako Země Koruny české. Císař byl také autorem nejvýznamnějšího říšského ústavního zákona Zlaté buly, který platil až do zániku Svaté říše římské roku 1806. Ta také významně upravovala vztah českého státu k říši a potvrzovala výjimečné a nezávislé postavení v rámci říše.

37 - Karel IV. mládí - Dějiny udatného českého národa