פרשת השבוע שלי -

רועי פרי

רועי פרי

נולדתי בתאריך העברי יב' באייר התשס'ד ובתאריך הלועזי 3 במאי 2004.

פרשת השבוע שלי היא אמור בספר ויקרא . התאריך הצפוי לעלייה לתורה הוא בי'ז באייר התשע'ז.

משמעות השם מהתנ'ך : תהילים כג 1 "מזמור לדוד : יהוה רעי לא אחסר" משורר תהילים מדמה את ה' לרועה שמשגיח עליו, שומר ומציל מכל צרה, כשם שהצאן תלוי, ובטוח ברועה, כך בוטחים המאמינים בה'. התכונות של רועה הם הנהגה, השגחה, אכפתיות, רגישות ועוד...דמויות רבות וחשובות בתנ"ך היו רועי צאן : לדוגמא : אברהם, יצחק, יעקב,יוסף,משה ודוד.

משפחתי החליטה לקרוא לי רועי מפני שהשם נשמע להם יפה.

התקציר

תקציר הפרשה

בפרשה מסופר על כך שהכהנים צריכים להקפיד על דיני הטהרה. בהמשך הפרשה נזכרים המועדים הקדושים לישראל, ומפורטות המצוות השייכות לכל חג: שבת, פסח, תחילת העומר וספירת העומר, ראש השנה ויום הכיפורים הכיפורים ולבסוף חג הסוכות. גם נר התמיד ולחם הפנים, המונחים במקדש לפני ה' דרך קבע, נזכרים בפרשה.

הפרשה מסתיימת בסיפור על שני אנשים שרבו ושאחד מהם הזכיר את שם ה' כאשר קילל הוא הובא לפני משה לדין, ועל פי הוראת ה' הוציאו את האיש המקלל מחוץ למחנה, ורגמו אותו באבנים.

ערכים העולים מהפרשה

ישנם ערכים שונים החבויים בפרשה ביניהם ערך הצדקה. ערך הצדקה נמצא בפרשת אמור כאשר מוזכרת ספירת העומר שם כתוב שכל חקלאי צריך לתת קצת מן היבול שגידל ועמל בעצמו לנזקקים .

חז"ל אמרו, כאשר אדם עושה מצווה יש על מצחו אות של אור שמלווה אותו באותו יום, אך כאשר אדם מקיים את מצוות הצדקה האור נמשך לשבוע שלם. חז"ל מייחסים את מצוות הצדקה לפי 7 ממצווה רגילה.

לעומת זאת רבים חושבים שאין כלל צורך לקיים אותה. שאני אעבוד קשה והוא ירוויח מזה?! שיעבוד בעצמו . על כך ענו החכמים: כולנו אחים, הכאב של מישהו אחר הוא הכאב של כולנו. גם אם אינני רואה ומרגיש את המצוקה של האחר. אנו עם, יש מעין חוט דק שלא נראה לעין שמחבר את כולנו יחד. אי אפשר לראות מישהו אחר במצוקה ולעצום עין!

בעצם כאשר אתה תורם אתה זה שיוצא מרוויח.


ערך נוסף העולה מן הפרשה הוא ערך החירות והוא בא על ידי ביטוי כאשר כתוב שיש לנוח ביום שבת ואסור לעבוד בכלל, אשר מראה על כך שלכל אחד יש זכות לנוח ביום השבת. מצווה זו היא מאוד חשובה ומוזכרת כמה פעמים בתנ"ך, לדוגמא: זוהי המצווה הראשונה שניתנה לאדם, בסיפור בראשית ה' נח ביום השביעי, כמו כן מוזכר ערך החירות בספר ישעיהו ובספר יחזקאל

מכך אפשר להסיק שהחירות היה ערך עליון בימים ההם וכך גם היום...


כמו כן עולה מן הפרשה ערך שלישי וחשוב ביותר. הוא ערך הכבוד, ערך הכבוד מוזכר כאשר 2 אנשים רבו במחנה ואחד מהם קילל את ה' והפגין חוסר כבוד כלפיו. לאחר מכן נענש קשות ויידו עליו אבנים.

סיפור זה מראה כמה ערך הכבוד משמעותי ביותר בעיקר כלפי ה'. ערך הכבוד מוזכר אין ספור פעמים בתנ"ך

ביניהם בספר שמות כאשר על לוחות הברית רשום כבד את אביך ואת אמך, בנוסף המילה כבוד מוזכרת גם בספר תהילים משלי פרק ג "כבוד חכמים ינחלו וכסילים מרים קלון". הכבוד נחשב ערך חשוב ביותר.

ערכים הקשורים עלי

בתור חלק מתהליך התבגרות שלי הייתי רוצה להתחיל ליישם יותר את ערך הצדקה. להשתתף באירועי תרומה כמו מירוצים, לעשות מכירות במושב כאשר הכסף נתרם לנזקקים ואפילו לתת בגדים ישנים ולעזור יותר לילדים ולאנשים.

בחרתי בערך זה מפני שבהיותי ממשמפחה בעלת אמצעים אשר יכולה להרשות לעצמה לתרום אני צריך לחלוק עם אחרים ככל יכולתי.

בזמן שהיותינו בדרום אפריקה, בית הספר עודד אותנו לתרום בגדים, מוצרי מזון וספרים בכל שבוע למשפחות נזקקות מהכפרים הסמוכים, וגם ללמד אותם אנגלית. אמי גם התנדבה לעזור לכפריים כרופא.

בשנים אלו הבנתי את השמחה בנתינה ושהיא חשובה מאוד לחברה


כמו כן הייתי רוצה לייחס יותר חשיבות לערך הכבוד מפני שאנו נתקלים בחיי היום יום יותר ויותר בחוסר כבוד ואלימות פיזית ומילולית בכיתה, בתנועת נוער, באוטובוס בין החברים וכלפי המורים וזה צורם לי. הייתי רוצה לייחס יותר חשיבות לערך זה, על ידי הקשבה, לא לזלזל באחרים , להגיד תודה ולדאוג לשלומו של אחר. כאשר אנו אומרים תודה או צהריים טובים לשומר שעומד שעות שלמות אחר הצהריים בחום מבחינתו עשינו לו את היום. המשמעות של כבוד היא גם להימנע מאלימות מילולית ולתת לחבר או מורה לסיים את המשפט.

Life Vest Inside - Kindness Boomerang - "One Day"