Dějiny České

Václav III.

Kdo to byl?

Václav III.byl sedmý král český, král polský poslední český panovník z dynastie Přemyslovců.Václav III. byl druhorozeným synem Václava II., českého a polského krále, a Guty Habsburské, dcery římského krále Rudolfa I. Pocházel z dvojčat, sestra Anežka zemřela v útlém věku. Přeživšími sourozenci byli Anna Přemyslovna, Eliška Přemyslovna, Markéta Přemyslovna a polorodá sestra Anežka.

Uherská koruna

Václav II., přes nesouhlas královské rady, začal pro syna usilovat o získání uherského trůnu a uherští páni byli uplaceni kutnohorským stříbrem.27.srpna 1301 byl dvanáctiletý Václav III. po mnoha jednáních ve Stoličném Bělehradě korunován uherským králem a v hierarchii uherských králů získal jméno Ladislav V.
32 - Václav III. - Dějiny udatného českého národa