Ηλεκτρονικά παιχνίδια

Θετικά και αρνητικά και εθισμός

Η ομάδα pokemon παρουσιάζει θετικά-αρνητικά και εθισμό για τα ηλεκτρονικά παιχνίδια

Την Τρίτη 30 Φεβρουάριου

μετά την διάλεξη θα τεθούν οι υπολογιστές σε δωρεάν χρήση με 24αρι ίντερνετ και δωρεάν φαγητό .