משימה 3 - כיבוש מצדה

מגישות: ליאור דוידוב וליאור רזון

שאלה מספר 2

לדעתנו שתי הסיבות לא להתאבד בעת הכיבוש הם:

סיבה ראשונה- לכל אדם יש את הזכות לחיות ולבחור האם הוא רוצה להמשיך לחיות ולהשתעבד או למות, לאחר שאלעזר שכנע את הגברים שהם צריכים להתאבד, הם ומשפחותיהם ונשים ולילדים לא היה כוח התנגדות הם לא יכלו להביע את דעתם בנושא כלומר כפו עליהם את המוות מפני שהם חשבו שזה מה שהכי נכון לעשות .
סיבה שנייה- היהודים נכנעו והתאבדו ללא הניסיון ולהלחם על שינוי גורלם, הם יכלו לנסות להילחם ברומאים ולמרות שהסיכויים היו קטנים ומועטים בתורה מוזכרים מספר סיפורים כאלה שבעזרת חכמה יכלו לנצח צבא גדול וחזק הם פשוט החליטו לוותר ללא הניסיון ושנות ולהילחם על חייהם וחיי משפחותיהם

שאלה מספר 1

שניים מנימוקי אלעזר בעד ההתאבדות שבחרתי הם:

נימוק ראשון- אין להשתעבד לרומאים מאחר ורק אלוהים הוא אדונם היחידי של היהודים. אלעזר ידע כי אם הרומאים יכבשו את מצדה הם יהפכו את היהודים לעבדים ויבקשו מהם להתפלל לאדונם, אלעזר לא הסכים והיה מוכן למות על חילול השם כלומר היה מעדיף למות ולא להשתעבד ולעבוד אלילים. "לבלתי עבוד את הרומאים, וגם לא אדונים אחרים, זולתי את אלוקים לבדו, כי רק הוא מושל האדם באמת ובצדק".

נימוק שני- הוא שעדיף למות מאשר להיות עבד ולראות את ילדיך ואת דור ההמשך משתאבד "....אוי לבני הנעורים אשר יפרכו את היסורים הרבים את כח עלומיהם, ואוי למלאי הימים, אשר יכשל כח זקנתם לשאת את הצרות...

...ומות נמות בטרם נהיה עבדים לשונאינו, ובני חורין נשאר בעזבנו את ארצות החיים, אנחנו, נשינו ובנינו". בנאום זה הסביר אלעזר שהם צריכים למות לפני שיהפכו לעבדים ולפני שיראו את הילדים המבוגרים והנשים סובלים מעבודת פרך.

מצדה - סיפור המרד