Inzet Toets 0 t/m 3

Cito Volgsysteem vo

Hoe gebruikt u Toets 0 t/m 3 om uw onderwijs te verbeteren?

Toets 0 t/m 3 is een methode-ongebonden, landelijk genormeerde serie toetsen die helpt bij niveaubepaling van leerlingen en groepen, het signaleren van mogelijke achterstanden en het volgen van kernvaardigheden in de tijd. De inzet van een volgsysteem kan diverse doelen dienen maar op welke vragen geeft de inzet van een volgsysteem voor úw school het antwoord? Wat gaat u met de toetsresultaten dóen? Hierbij enkele handvaten!

Besluitvorming

* Waarom Toets 0 t/m 3? Inventariseer vragen en informeer alle betrokkenen over gemaakte keuzes. Hoe draagt u deze uit naar docenten, leerlingen en ouders? Draagvlak is essentieel voor succes!

* Wie is verantwoordelijk? Hoe passen de toetsen in uw organisatie en onderwijsproces?

* Welke doelen zijn bepaald? Hoe en wanneer gaat u de meerwaarde van Toets 0 t/m 3 voor uw onderwijs checken? Plan-Do-Check-Act!

Implementatie en toetsafname

* Wie zijn verantwoordelijk en betrokken? Sluit dit met hen kort, overleg en informeer.

* Lees de handleiding in de docentenmappen en verspreid nuttige tips en instructie voor afname onder de betrokkenen.

* Zorg voor planning van de toetsen, verspreid de last, 2 taken p/dg afnemen is gemiddeld.

* Zorg voor voldoende materialen, overleg met betrokkenen hoe opgavenboekjes worden verspreid en beschermd.

Toetsresultaten gebruiken

* Nadat de antwoordbladen aan Cito geretourneerd zijn staan de toetsresultaten binnen enkele dagen in de internetrapportage-omgeving van uw school. Zorg dat teamleiders en mentoren over de inloggegevens beschikken.

* Bekijk de internetrapportage-handleiding en bepaal met betrokkenen wie wat wanneer bekijkt maar ook welke scores indicatoren zijn voor actie. Leg dit vast voor periodiek gebruik.

* Besluit hoe ouders geïnformeerd worden over resultaten, of de papieren niveaurapportage mee naar huis gaat (met begeleidend schrijven) en wat er aan acties wordt uitgezet om aan de slag te gaan o.b.v. opvallende resultaten van leerlingen/ groepen.

* Informeer MT over signalen die naar voren zijn gekomen o.b.v. resultaten van Toets 0 t/m 3.

Team Toets 0 t/m 3 - Cito BV

Vragen? Opmerkingen? Hulp nodig bij interpretatie van resultaten? Wij staan voor u klaar!