Kalikasan, Pagyamanin at Ingatan!!!

Kalikasan ay Ingatan Upang Kalamidad ay Maiwasan

Big image

Basahin At Unawain :

Kalikasan,.. Ano ba ang kalikasan? Ano ba ang unang pumapasok sa mga isipan o utak niyo sa tuwing naririnig nio ang salitang kalikasan?
Sumasang-ayon ba kayo sa patuloy na gawain ng mga tao sa pagsira ng inang kalikasan?
Kaibigan.. Ang sagot ko ay hindi.. Baket? Dahil gusto niyo ba na ang ating mga anak ay maranasan ang kawalan ng puno sa buhay nila? at makita nalang ito sa mga letrato?
kaibigan.. Ito ay isang pagkakamali dapat ituwid.. Huwag na tayo magbingi-bingian, bulag-bulagan at dapat tayo ay mag-isip-isip.. sa lahat ng ating gagawin kung ito ba ay tama o mali.. Dapat alalahanin kalikasa'y bigay ng diyos para algaan para sa ating mga tao pero bakit tayo mismo sumisira nito bakit? At bakit ba.