עבודה בנושא ספר שופטים

טל יחזקאל, אלון בן משה ואור שמאי

רקע כללי

שמות השופטים בספר שופטים הם:

עתניאל, אהוד, שמגר, דבורה (וברק), גדעון, תולע, יאיר, יפתח, איבצן, אילון, עבדון, שמשון.

השופטים הגדולים, המושיעים, הם: עתניאל, אהוד, דבורה, גדעון, יפתח ושמשון.

תפקידם העיקרי היה להושיע את עם ישראל בשעות מצוקה


אופייה של תקופת השופטים

בתחילת ספר שופטים מתאר הכתוב את אופייה של התקופה:


"ויעבדו העם את ה'

כל ימי יהושע וכל ימי הזקנים אשר האריכו ימים אחרי יהושוע...

ויקם דור אחר אחריהם אשר לא ידעו את ה'...

ויעשו בני ישראל את הרע בעיני ה'." (שופטים ב: ז-יא)

עזיבת ה' הייתה כרוכה במערכת חיים קשה, שהשבטים נפגשו בה.

במקום לחיות חיים מלוכדים, שבהם כל שבט שותף לצורכי העם כולו, מתנחלים בני ישראל


בארץ ישראל, וכל שבט עוסק בבעיותיו ובקשייו.


השבטים גם נאבקו בבעיות שונות ובאויבים רבים.


בתחילת תקופת השופטים, היה הכנעני האויב. בארץ נשארו מובלעות של כנענים שישראל לא הצליחו לכבוש אותם. ולעיתים, בהר תבור. ברית האחים של השבטים התפוררה, וכל שבט דאג לעצמו ולגורלו.

Big image

מחזוריות ספר שופטים:


חטא - בני ישראל מאמינים בבעלים " וישכחו את ה' אלוהיכם ויעבדו את הבעלים ואת האשרות ".


העונש - הוא נותן אותם ביד אויבהם לשעבד אותם ולשסות אותם " ויחר אף ה' בישראל ויתנם ביד שסים וישסו אותם וימכרם ביד אויביהם מסבב ולא יכלו עוד לעמד לפני אויביהם ".


זעקה אל ה' - לבני ישראל יצר מאוד והם זועקים לה' לעזרה. "ויזעקו בני ישראל אל ה' "


מושיע - אלוהים מקים לבני ישראל שופטים שמצילים אותם. "ויושיעם את עתניאל בן - יקנז"


ותשקוט הארץ - "ותשקוט הארץ 40 שנה"


תקופת השופטים היא: 1040-


התקופה שלפני תקופת השופטים היא תקופת כיבוש הארץ.

התקופה שבאחה אחרי תקופת השוטים היא תקופת המלוכה.


עם עיקרי נוסף שפעל באותה תקופה: הפלישתים


תקופת השוטים מכונה:"איש הישר בעיניו יעשה"


כתוב בתחילת הספר "ויהי בימי שפוט השופטים", למה כתוב שפיטה פעמיים? אלא הדור היה שופט את שופטיו, היה אומר השופט לאדם תחזיר את המגבת שגנבת לחבר שלך ההוא היה מסתכל על השופט ואומר לו אתה מתעסק בכסף קטן, במגבת, אבל מה לעשות שאת הקורה הענקית שיש לך בבית גנבת אתה בעצמך מהשכן שלך, אז על מה אתה מדבר?!

לכן, איש הישר בעיניו יעשה מערכת השלטון והמשפט הייתה מסואבת, ולא היה דמויות של אמת וצדק הכל היה רקוב, ("הדג מסריח מהראש") וההפקרות חגגה בכל מקום, כל אחד עשה מה בא לו.

ת.ז לשופטשם השופט: שמשון

משפחה: מנוח

מאיזה שבט: דן

אזור מגורים: צרעה

איזה מספר שופט הוא על פי אזכורו בתנ"ך ( מי קדם לו ומי פעל אחריו): הוא היה שופט מספר 12 והאחרון. לפניו היה השופט ה-11 ושמו יפתח

כמה זמן פעל: עשרים שנה.

תכונות מיוחדת: (פיזיות, כישורים מיוחדים, מגדר): שמשון הוצג כאדם חזק מאוד אשר כוחו נבע משערו והוא נלחם לבדו כנגד הפלישטים.


העם הכובש: הפלשטים.

העם הכובש היה עם קדום שישב באזור מישור החוף הדרומי של ארץ כנען. בהקשרים מאוחרים יותר אזור מגוריהם נקרא "פלשת" הפלשטים הם עם שנוי במחלוקת, אך ממצאים ארכיאולוגים מצביעים על קשרים קדומים עם התרבות היוונית המיקנית.

באשקלון ניתן למצוא שירידים היסטוריים מאז תקופת הפלשתים

אבימלך היה מנהיג את עם הפלשתים.

Big image

שאלת חקר

שאלה 10: זה נכון לשמשון היה מורה רוחני והוא ה'

ניתן להבין זאת בכך ששמשון היה נזיר של ה' ובנוסף ה' הוא זה שנתן לשמשון את כוחו.


מסלול בו פעל שמשון: מסלול שמשון ביער צרעה


על האזור: יער צרעה, אשר ניטע בידי קרן קיימת לישראל, משתרע על פני גבעות שפלת יהודה. בלב היער, ששטחו כ- 10,000 דונם, מתנשא רכס צרעה. חלק ממנו נקרא יער הנשיא, לזיכרו של חיים ויצמן, הנשיא הראשון של מדינת ישראל. מה שמיוחד ביער נובע מן השילוב שבין צמחייה טבעית, אתרים ארכיאולוגיים, פסלים סביבתיים, דרכי נוף, תצפיות וחניונים לנופש. בלב היער נמצא מסלול שמשון, המתאר את הסיפור המקראי, באזור בו התרחש.

ניתן להגיע בכל עונות השנה.


באתר קיימים אזכורים על השופט לדוגמה:

בכניסה ליער עומד פסל "שומר היער", המוקדש לשימור היערות בארץ. יצירות אחדות מדגישות את השתלבותן בנוף והאחרות את עברו של האזור. כך למשל מתאר פסל אחד את גבורתו של שמשון, ואילו במקום אחר הוצבו שיני סלע כמסרק, אולי זהו המסרק של דלילה הפלשתית, שחרצה את דינו של שמשון.


המסלול מתאים גם לרוכבי אופניים - עליות וירידות מתונות, דרגת קושי קלה עד בינונית.

שרידים ארכיאולוגיים באתר

Big image

מפת יער צרעה

Big image

רחוב על שמשון

קיים רחוב על שמשון הגיבור רחוב זה נמצא בעיר תל אביב יפו.

בנוסף קיים פסל של שמשון הגיבור שמשקף את הזמן שבו שמשון מפיל את העמודים


רחוב שמשון הגיבור בתל אביב קרוי בשם זה בתור הנצחה לשמשון שהיה גיבור היהודים בתקופה שלחמו בפלשתים ומתו תוך כדי שהרג מאות פלשתים. שמשון היה גם שופט לכן רחוב שמשון הגיבור נמצא סמוך לרחוב השופטים אשר מנציח את כל שופטי עם ישראל.

תמונות של רחוב "שמשון הגיבור" בתל אביב

איך מצאנו את המידע?

בכל מיני אתרים כמו "רחוב שמשון הגיבור" ועוד...

באתרים אלה הופיע שם רחוב ששמו שמשון הגיבור אשר נמצא בתל אביב סמוך לרחוב השופטים.

מחזוריות ספר שופטים:

Big image

מעבודה זו למדנו יותר לעומק על שמשון הגיבור ובעיקר על מה שעשה בחייו

רפלקציה:

רקע כללי: טל ואלון


מחזוריות ספר שופטים: טל ואלון


ת.ז לשופט: טל ואלון


העם הכובש: טל ואלון


תרשים זרימה: טל ואלון


שאלת חקר: טל ואלון


רחוב על שמשון: טל אלון ושמאי


מחזוריות ספר שופטים: אלון וטל