פסח קרב ובא

מאת אסף ועדן

המוזיקה היא לחידון תפעילו את המוזיקה לפני שאתם משחקים בחידון

חידון פסח

מה עושים עם החמץ?

1:זורקים אותם לפח.

2:מעיפים אותם מהגינה.

3:שורפים אותם.

4:מורידים אותם בשירותים.

Funky guitar with sax

הסרט נמשך 1:14:58

הסרט הוא על יציאת מיצרים ו10 המכות
יציאת מצרים ומתן תורה סרט מצוייר לכולם הבהרה חשובה! הסרט אינו מדויק על פי היהדות ✔

פינת מנהגי פסח

אכילת מצות

בערת החמץ

אכילת מרור,כרפס,חרוסת

קריאת הגדה

ליל הסדר

אפיקומן